ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа  измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”одржана у среду, 08. фебруара 2023. године  у згради општинске управе општине Рашка