Зграда Завичајног музеја познатија као Курсулића кућа налази се у Рашки. Саграђена је крајем XIX века између 1878-1895. године. Урбанистичка диспозиција објекта је у складу са регулацијом утврђеном 1840. године, указом кнеза Александра Карађорђевића од 17. септембра 1845. године о оснивању чаршије у Рашкој. Кућа Курсулића је једна од првих грађевина саграђених у стилу средњоевропске грађанске архитектуре, по угледу на куће у градовима преко Саве и Дунава. Архитектура је еклектичног стила са претежним утицајем класицизма. У време Првог светског рата, од 31. октобра до 12. новембра 1915. године, у Рашкој је боравила српска влада и регент Александар, врховни командант српске војске. За то време одржане су две седнице, од којих једна у кући Курсулића, под председништвом Николе Пашића и у присуству регента Александра Карађорђевића. Одлуком надлежних органа овај објекат је стављен под заштиту државе као споменик културе.