Чланови Општинског већа дали су сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП „Рашка“ за 2023. годину.

На седнци Општинског већа усвојено је неколико одлука које се односе на решавање имовинско – правних односа и спровођење поступка прибављања односно отуђења земљишта неопходног за изградњу улица у Супњу и Јошаничкој Бањи. Поменуте одлуке наћи ће се на дневном реду наредне седнице СО Рашка и о њима ће се изјаснити одборници.

Општинско веће је на данашњој седници усвојило Извештај са седнице Комисије за социјална питања. Комисији је у претходном периоду упућен 31 захтев за доделу једнократне новчане помоћ. Право на финансијску подршку остварило је 29 лица. Два захтева су одбијена због неиспуњавања услова.